วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ท่องเที่ยวธรรมชาติ,น้ำตกทีลอซู


น้ำตกทีลอซู อยู่ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตาก  ห่างจากที่ทำการเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 3 กิโลเมตร
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร

                   น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกมีความสวยงามและมหัศจรรย์มากมีขนาดใหญ่เป็น อันดับ1ของเอเชีย และอันดับ 6 ของโลก มีน้ำไหลแรงและสวยงามตลอดทั้งปี มีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มีความสูงโดยประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ และสวยงามมากเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวธรรมชาติ และรักการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

น้ำตกทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง ทีลอซูแปลว่า น้ำตกดำ น้ำตกทีลอซูมีความสวยงามมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 พ.ย. เพราะปริมาณน้ำฝนที่มีมากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดู อื่นๆ แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. - 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด  
                          น้ำตกทีลอซู                                                                                                                      น้ำตกทีลอซู                                                       น้ำตกทีลอซู                                                           
                                                           น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอซู อยู่ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ และรักการเดินป่า เพราะป่าและน้ำตกทีลอซู มีความสวยงามและมีความมหัศจรรย์มาก มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 6 ของโลกที่ความสวยงามมาก ต้องมาลองเที่ยวกันซักครั้งนะคะ

                                                            


                                                     แผ่นที่อำเภออุ้มผาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น